Sunday, October 16, 2011

random#4

memang waktu berjalan tanpa terasa,
atau aku yang melewatinya dengan percuma?

nadhila - di hari dan malam dalam minggu uts

No comments:

Post a Comment

comments are well-welcomed, Dear Readers. Please do write some, thank you.